Menu

Luk

ForsideSøg efter interaktioner
PAXLOVID® (nirmatrelvir (PF-07321332)/ritonavir) er nu godkendt i Danmark

En betinget markedsføringstilladelse er blevet udstedt i EU for PAXLOVID til behandling af coronavirussygdom 2019 (COVID-19) hos voksne, som ikke kræver supplerende ilt, og som har øget risiko for progression til alvorlig COVID-19. 

Produktresumé Indlægsseddel: Information til patienten Sikring af ægtheden Søg efter interaktioner Indberet en bivirkning til Lægemiddelstyrelsen
[PF-07321332;ritonavir] Mechanism of Action

PF-07321332 is a peptidomimetic inhibitor of the coronavirus 3CL protease, including the SARS-CoV-2 3CL protease. Inhibition of the 3CL protease renders the protein incapable of processing polyprotein precursors which leads to the prevention of replication. PF-07321332 was shown to be a potent inhibitor of SARS-CoV-2 3CLpro (Ki = 0.00311 μM, or IC50 = 0.0192 μM) in a
biochemical enzymatic assay.
Ritonavir is not active against SARS-CoV-2 3CLpro. Ritonavir inhibits the CYP3A-mediated metabolism of PF-07321332, thereby providing increased plasma concentrations of PF-07321332.

Blå boks information

Vnr 59 14 88

PAXLOVID produktresumé

Se det fulde produktresumé, herunder dosering, kliniske data og sikkerhedsinformation.
 

Klik her You are now leaving PfizerPro You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to Pfizer medicines or business which it has provided or reviewed. PP-PFE-GBR-3859. November 2021
Udvidelse af holdbarheden

Den 19. september 2022 blev en ny opbevaringstid for Paxlovid godkendt i Den Europæiske Union (EU). 

Produktresumeet for Paxlovid® filmovertrukne tabletter er blevet opdateret med ny opbevaringstid, som er udvidet fra 12 måneder til 18 måneder. Opbevaringsbetingelserne ”Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses” er ikke blevet ændret.

Denne 6-måneders udvidelse gælder for pakninger, som er fremstillet efter denne godkendelsesdato.

Derudover vil denne 6-måneders udvidelse af holdbarheden også gælde Paxlovid, som er fremstillet før denne godkendelsesdato.

Kartoner med udløbsdato fra november 2022 til og med marts 2023, som enten er trykt på karton eller blister, kan anvendes i yderligere 6 måneder efter den påtrykte dato, så længe opbevaringsbetingelserne ”Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses” overholdes.

Opdaterede udløbsdatoer vises herunder:


Påtrykt dato
 

Opdateret udløbsdato

November 2022

Maj 2023

December 2022

Juni 2023

Januar 2022

Juli 2023

Januar 2023

August 2023

Februar 2023

September 2023

PAXLOVID indlægsseddel: Information til patienten

Læs indlægsseddel, der indeholder vigtig information til patienten om, hvordan PAXLOVID skal tages, og hvad der kan forventes af behandlingen.
 

Klik her You are now leaving PfizerPro You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to Pfizer medicines or business which it has provided or reviewed. PP-PFE-GBR-3859. November 2021
Sikring af ægtheden af PAXLOVID

Originalt PAXLOVID fremstillet af Pfizer Limited har Pfizer-navnet på den ydre karton, og den indeholder 5 aluminium-blisterkort. For at sikre, at tabletterne er originale, skal du se efter specifik tekst, der er præget på hver side af tabletterne. Nirmatrelvir-tabletter er lyserøde, ovale og præget med"PFE" på den ene side og "3CL" på den anden side. Ritonavir-tabletter er hvide til råhvide, kapselformede og præget med "H" på den ene side og "R9" på den anden side.                              
Den ydre karton har en farveløs, blank belægning, der indeholder et gentaget mønster af Pfizer-navnet og
-logoet overalt. Pfizers navn og logo fremstår i et anderledes mat udtryk.                                                                                                  
Som sikkerhedselement er kartonens flapper limet fast på begge ender af kartonen.

Hvis du har mistanke om, at den PAXLOVID, du har modtaget, kan være forfalsket, skal du kontakte Pfizer ApS på tlf. +45 4420 1100

Søg efter interaktioner

Denne hjemmeside er kun beregnet til sundhedspersonale i Danmark. De produkter, der omtales på denne hjemmeside, kan have forskellig produktinformation i forskellige lande. Oplysningerne er kun til uddannelsesformål.

©2022 Pfizer Danmark. Alle rettigheder til denne hjemmeside forbeholdes Pfizer Danmark ApS.
PP-PAX-DNK-0028
For danske sundhedspersoner

Disse sider er ikke beregnet til patienter eller for medlemmer af den brede offentlighed.

Jeg bekræfter, at jeg er sundhedsperson bosat i Danmark.

Hvis du vælger 'Nej', vil du blive omdirigeret til covid19oralrx.com, hvor du vil kunne få adgang til information om PAXLOVID (nirmatrelvir [PF-07321332]; ritonavir).

Ja
Nej