Vilkår for brug – PAXLOVID

1. Brug og indhold af denne hjemmeside. Oplysningerne på denne hjemmeside er til generelle informations- og uddannelsesformål og er godkendt af relevante myndigheder.

Visse dele af denne hjemmeside er kun beregnet til sundhedspersonale, og vi beder dig om ikke at besøge disse sektioner, hvis du ikke er sundhedspersonale. Der er udfærdiget særligt tilpassede sektioner til brug for offentligheden. Din adgang til, og brug af oplysningerne på hjemmesiden er underlagt denne aftale om brugsvilkår. Ved at gå ind på og bruge denne hjemmeside accepterer du, uden begrænsning eller betingelser, denne aftale om brugsbetingelser.
Hverken Pfizer eller nogen part, der er involveret i oprettelsen, produktion eller levering af denne hjemmeside, er ansvarlige for eventuelle skader, herunder uden begrænsning direkte, tilfældige, følgeskader, indirekte eller strafbelagte skader, der opstår som følge af adgang til, brug af eller manglende evne til at bruge denne hjemmeside eller eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet deraf. Denne begrænsning inkluderer skader på, eller virus, der inficerer, dit computerudstyr.

2. Privatliv. Pfizer respekterer privatlivets fred for sine hjemmesidebrugere. Se https://privacycenter.pfizer.com/, der forklarer brugernes rettigheder og ansvar med hensyn til oplysninger, der er offentliggjort på denne hjemmeside.

3. Tredjeparts hjemmesider og links. Denne hjemmeside kan indeholde links eller referencer til andre hjemmesider, der vedligeholdes af tredjeparter, som Pfizer ikke har kontrol over. Sådanne links leveres kun som en service. Tilsvarende er der adgang til denne hjemmeside fra tredjepartslink, som Pfizer ikke har kontrol over. Pfizer giver ingen garantier eller erklæringer af nogen art med hensyn til nøjagtigheden, betydningen eller fuldstændigheden af ​​oplysninger indeholdt på sådanne hjemmesider og er ikke ansvarlige for skader eller gener af nogen art som følge af sådant indhold eller information. Inkludering af tredjepartslink indebærer ikke en godkendelse eller anbefaling fra Pfizer.

4. Medicinsk information. Patienter bør ikke bruge oplysningerne på denne hjemmeside til diagnosticering af et sundheds- eller helbredsproblem eller en sygdom. Patienter bør altid konsultere egen læge eller andet sundhedspersonale for at få medicinsk rådgivning eller information om diagnose og behandling.

5. Ikke-fortrolige oplysninger. Enhver kommunikation eller andet materiale, som du sender til os via internettet eller sender på en Pfizer-hjemmeside via elektronisk post eller på anden måde, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil blive anset for at være ikke-fortroligt, og Pfizer har ingen forpligtelse af nogen art med hensyn til sådanne oplysninger med forbehold for gældende vilkår og betingelser i vores fortrolighedspolitik. Pfizer kan frit bruge ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådan kommunikation til ethvert formål, inklusive, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter.

6. Varemærker. Alle produktnavne, uanset om de vises med stort tryk eller med varemærkesymbolet, er varemærker tilhørende Pfizer, dets tilknyttede selskaber, relaterede virksomheder eller dets licensgivere eller joint venture-partnere, medmindre andet er angivet. Brug eller misbrug af disse varemærker eller andet materiale, undtagen som tilladt heri, er udtrykkeligt forbudt og kan være i strid med ophavsretslovgivningen, varemærkeretten, lov om bagvaskelse og ærekrænkelse, lov om privatlivets fred og omtale samt kommunikationsbestemmelser og vedtægter. Vær opmærksom på, at Pfizer aktivt og aggressivt håndhæver sine intellektuelle ejendomsrettigheder i i lovens fulde omfang.

7. Ophavsret. Hele indholdet på denne hjemmeside er underlagt copyrightbeskyttelse. Ophavsret © 2020 Pfizer Inc. Indholdet af Pfizer-hjemmesider må ikke kopieres bortset fra til privat ikke-kommercielt brug med alle ophavsretlige eller andre ejendomsretlige meddelelser, og derefter kan det ikke kopieres, reproduceres eller på anden måde distribueres. Undtagen som udtrykkeligt angivet på hjemmesiden eller ovenfor, må du ikke på anden måde kopiere, vise, downloade, distribuere, ændre, reproducere, genudgive eller videresende nogen information, tekst eller dokumenter indeholdt i denne hjemmeside eller nogen del deraf i ethvert elektronisk medium eller i papirkopi, eller oprette afledt arbejde baseret på sådanne billeder, tekst eller dokumenter uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Pfizer. Intet indeholdt heri skal fortolkes som tildeling ved implikation, estoppel eller på anden måde nogen licens eller rettighed under ethvert patent eller varemærke tilhørende Pfizer eller nogen tredjepart.

8. Ugyldig hvor det er forbudt. Denne hjemmeside og dets indhold er beregnet til at overholde lovgivningen i EU. Selvom oplysningerne på denne hjemmeside er tilgængelige for brugere uden for EU, er oplysningerne på denne hjemmeside kun beregnet til brug af beboere i EU. Andre lande kan have love, lovkrav og medicinsk praksis, der adskiller sig fra dem i EU. Pfizer forbeholder sig ret til at begrænse levering af sine produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiktion og/eller at begrænse mængderne eller produkterne eller tjenesterne, vi leverer. Ethvert tilbud på ethvert produkt eller en tjenesteydelse, der foretages på denne hjemmeside, er ugyldigt, hvor det er forbudt.

9. Gældende love. Denne brugsbetingelsesaftale og din brug af hjemmesiden er underlagt lovgivningen i Danmark uden hensyntagen til dets principper om lovkonflikter. Enhver retssag eller procedure i forbindelse med denne hjemmeside indbringes udelukkende ved en føderal eller statslig domstol med kompetent jurisdiktion, beliggende i Danmark.

10. Diverse. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse være adskillelig uden at påvirke håndhævelsen af ​​alle resterende bestemmelser. Pfizer forbeholder sig ret til at ændre eller slette materiale fra denne hjemmeside til enhver tid efter eget skøn.